بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Sunday, June 6, 2010

Jika

Jika kamu miskin, masih ada yang lebih miskin daripada kamu.

Jika kamu sakit, masih ada orang yang sakit teruk daripada kamu.

Jika kamu bodoh, masih ada orang yang lebih bodoh daripada kamu.

Jika kamu buruk, masih ada orang yang lebih buruk daripada kamu.

Jika kamu hodoh, masih ada orang yang lebih hodoh daripada kamu.

Jika kamu kaya, masih ada orang yang lebih kaya daripada kamu.

Jika kamu kuat, masih ada orang yang lebih kuat daripada kamu.

Jika kamu pandai, masih ada orang yg lebih pandai daripada kamu.

Jika kamu cantik, masih ada orang yg lebih cantik daripada kamu.

No comments:

Post a Comment